X
X
X
X

Important! General Announcement on Data Center Change.

Sign In Sign Up

Knowledge Base

Windows komut satırı üzerinden kullanıcı şifresini değiştirme

Windows komut satırında kullanıcı parolasını değiştirmek için iki şekilde komut girebiirsiniz.cmd'ye griniz.

1- Değiştirmek istediğiniz parola komut içerisinde yer almasını istiyorsanız aşağıdaki şekilde yazabilirsiniz.

net user  administrator  newpassword

 2-Parolanızın görünür şekilde olmasını istemiyorsanız parolanızı yazmadan yazınız. Yeni parolanızı sonradan girebilirsiniz.

net user  administrator 

Can't find the information you are looking for?

Create a Support Ticket
Did you find it useful?
(278 times viewed / 0 people found it helpful)