X
XMikrotik Cihazlarda Bruteforce Saldırılarından Korunma

 

Windows RDP portu (3389) ve Linux SSH port (22) genellikle izinsiz bağlantı denemelerine yani Bruteforce ataklara maruz kalırlar.

Bu saldırıları en aza indirmek ve belli bir ölçüde koruma sağlayabilmek için mikrotik cihazlarda aşağıdaki kural dizilimi girilebilir.

Yazacağımız kuralı IP -> Firewall -> Filter sekmesine giriyoruz.

/ip firewall filter
add action=jump chain=forward comment=Bruteforce connection-state=new \
dst-address-list=MakdosIPBlocks dst-port=22,3389 jump-target=Bruteforce \
protocol=tcp
add action=drop chain=Bruteforce comment="Drop - Blacklist" src-address-list=\
Bruteforce-Blacklist
add action=add-src-to-address-list address-list=Bruteforce-Blacklist \
address-list-timeout=15m chain=Bruteforce comment="Add - Blacklist" \
src-address-list=Bruteforce-Stage3
add action=add-src-to-address-list address-list=Bruteforce-Stage3 \
address-list-timeout=30s chain=Bruteforce comment="Add - Stage-3" \
src-address-list=Bruteforce-Stage2
add action=add-src-to-address-list address-list=Bruteforce-Stage2 \
address-list-timeout=30s chain=Bruteforce comment="Add - Stage-2" \
src-address-list=Bruteforce-Stage1
add action=add-src-to-address-list address-list=Bruteforce-Stage1 \
address-list-timeout=30s chain=Bruteforce comment="Add - Stage-1"

 

Terminale yukardaki kuralları girelim.

mikrotik_cihazlarda_bruteforce_saldirilarindan_korunma_1

 

Girilen kurallar Winbox ekranında aşağıdaki gibi görünecektir.

mikrotik_cihazlarda_bruteforce_saldirilarindan_korunma_2

 

 

Can't find the information you are looking for?

Create a Support Ticket
Did you find it useful?
(138 times viewed / 0 people found it helpful)