X
XAlan adı transferi için gerekli işlemler nelerdir?Makdos alan adı transfer işlemlerinde ResellerClub ile çalışmaktadır. Yine ResellerClub kullanan bir firmadan alan adı transfer etmek isterseniz firmanın müşteri ID ve Email adresini bildirmeniz transfer sürecini hızlandırır. Bu tip transfere iç transfer adı verilir.

 

Alan adınızı başka bir firmaya taşımak istediğinizde yapmanız gereken ayarlar ve domain transferinin yapılamaması durumları aşağıda anlatılmıştır.

 

Transferin gerçekleşmesi için gerekli durumlar

Alan adı iletişim bilgileri (Whois) açık olmalı
Alan adı üzerinden transfer kilidi kaldırılmış olmalı

  

Transfer işleminin yapılamayacağı durumlar

Redemption Period veya Pending Delete durumunda ise
Kayıt üzerinden 60 gün geçmemiş ise
Alan adı son 60 gün içerisinde başka firmaya transfer edilmiş ise

 

Can't find the information you are looking for?

Create a Support Ticket
Did you find it useful?
(61 times viewed / 0 people found it helpful)